6. září 2006

Zrušit ministerstvo?

Vladimír Mlynář ve své obhajobě další existence ministerstva informatiky neříká nic nového. Prakticky stejnými slovy hájí úřad, v jehož čele stál, již několik let. Přesto stojí jeho argumentace za přečtení, i kdyby jen z toho banálního a nudného důvodu, že má pravdu. Tedy, z větší části má pravdu; nesouhlasím s jeho paušálním odsudkem úředníků z vnitra, mám za to, že jeho odbor informatiky udělal a dělá hodně kvalitní práce. Mezi MV a MI ovšem vždycky existovaly spory, to je uvnitř státní správy bohužel běžná věc. (Všeobecně lidská: když k nám domů přišel elektrikář, také po shlédnutí stávající instalace s gustem pravil: "Které prase vám to dělalo?")

Formou podrobnější analýzy se existence MI zastal také Jiří Kofránek, místopředseda odborné komise ČSSD pro informatiku a telekomunikace. I tu stojí za to pečlivě pročíst; kdo chce předložit dobré argumenty pro zrušení ministerstva, měl by umět přesvědčivě vyvrátit hlavní body obou citovaných textů. Vím, že pro mé pravicové přátele je Kofránek a možná i Mlynář příliš nalevo, ale podstata problému není politická, je zcela věcná, racionálně řešitelná, spočitatelná. Takže argumenty ad hominem přenechme těm, kteří na nic chytřejšího nemají.

Pokud ovšem nepřistoupíme na názor, že politický problém = kdo může odkud tahat peníze pro sebe a své kamarády. Pak existence MI zajisté politickým problémem je, stejně jako každá kompetenční otázka v celé veřejné správě. Zkusme však prozatím ještě vycházet z předpokladu, že tohle není celá pravda o naší zemi.

Žádné komentáře: